• jamais
 • askman
 • Bastex
 • sansotto
 • eltoro
 • mx77
 • sophielaura
 • newmarlasinger
 • menphrad
 • jkdaydream
 • yurinzon
 • RockYourMind
 • supermoney
 • multibet88
 • 99thingstodobeforeidie
 • service-manual
 • galery
 • freepdfebook
 • labuddha
 • yepyep
 • inspiration-emotions
 • flitterempire
 • guyver
 • nattaly
 • HarderthanaRock
 • brendanspaar
 • lubiew0
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasalluhi asalluhi
6879 cccc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
5564 ead4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatediousuncle tediousuncle
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairbjarbirb irbjarbirb
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viaWilalena Wilalena
Nawet stojąc w miejscu, można zabłądzić.
— Edward Stachura – Dzienniki. Zeszyty podróżne 1
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viajessamine jessamine
5425 5dcc
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
5258 e561 500
5259 abe1 500
5298 1e12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl