• jamais
 • askman
 • Bastex
 • sansotto
 • eltoro
 • mx77
 • sophielaura
 • newmarlasinger
 • menphrad
 • jkdaydream
 • yurinzon
 • RockYourMind
 • supermoney
 • multibet88
 • 99thingstodobeforeidie
 • service-manual
 • galery
 • freepdfebook
 • labuddha
 • yepyep
 • inspiration-emotions
 • flitterempire
 • guyver
 • nattaly
 • HarderthanaRock
 • brendanspaar
 • lubiew0
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dust, stars, and cosmic rays swirling around Comet 67P, captured by the Rosetta probe.
3026 784b 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viajanuschytrus januschytrus
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
7062 c941 500
Reposted fromnazarena nazarena
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie via8agienny 8agienny
0342 e36e
Reposted fromursa-major ursa-major viamorphine morphine
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viamorphine morphine
6770 b635 500
Reposted fromlanceo855 lanceo855 via8agienny 8agienny
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaakrew akrew
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaakrew akrew
Reposted fromiminlove iminlove viaZircon Zircon
6878 038c
Reposted bybudasBabsonczeresniaverdantforcedonjefenodifferencepati2k6wsystemiesila
0267 8198 500
Reposted byihuarraquaxdejnoosiu
5959 890a 500
Reposted fromsavatage savatage viaikari ikari
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vialittlemouse littlemouse
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vialittlemouse littlemouse
0706 c1c8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl